Dokumenter

DOKUMENTER


Her på siden kan man finde alle foreningens dokumenter.

LEJEKONTRAKT

Lejekontrakt på en kolonihave i Finmarken.

Åbner en PDF fil herunder.

LEJEKONTRAKT


Udeleje af hus og maskiner

Prisliste 2024 på udleje af grej i Finmarken

Åbner en PDF fil herunder.

PRISLISTE UDLEJNING


ROTTE ANDMELDELSE

Rotte anmeldelse skal ske via Kolding Kommunes hjemmeside. Direkte link kan ses heruder.

ANDMELD ROTTE HOS KOLDING KOMMUNE


TRYG FORSIKRING

Oplysninger omkring den fælles Tryg aftale forsikring kan findes her.

TRYG FORSIKRINGSPOLICE


TRYG BETINGELSER

Tryg policen kan findes herunder som en PDF fil.

TRYG FORSIKRINGSBETINGELSERGeneralforsamling 

Indkaldelser og referat ligger som PDF fil herunder

Indkaldelse generalforsamling 2024

Forslag til rev vedtægter

Forslag til rev lejekontrakt

Referat generalforsamling 2024


VEDTÆGTER FOR FINMARKEN

Vedtægter for kolonihaveforeningen Finmarken, dokumentet ligger som en PDF fil herunder.

VEDTÆGTER FOR FINMARKEN


BYGGETILLADELSER

Byggetilladelser som kan søges til byggeri i Finmarkens haver, dokumentet ligger som en PDF fil.

BYGGETILLADELSER


KORT OVER FINMARKEN

Kort over Finmarken, ses herunder

KORT


REGLER VEDR. AFBRÆNDING

Regler vedr. afbrænding i Finmarken finder du herunder som en PDF fil.

REGLER VEDR. AFBRÆNDING


VENTELISTE

Her kan man læse lidt om hvordan vi som foreningen styrer vores venteliste til køb af ny kolonihave.

VENTELISTE

Meddelelser fra bestyrelsen:


VAND I HAVEN

For dem som måtte ønske at indlægge vand i haver, vil der fremover være muligheder i løbet af sæsonen.

Det forventes, at haver som ønsker dette, har afsøgt i nabolaget om der måtte være andre, så arbejdet kan gennemføres samtidig.

Ønsket om vand forelægges bestyrelsen og arbejdet koordineres med bestyrelsen. Dette gælder også tidspunkt, tilslutningssted og omfang af gravearbejdet da arbejdet med vej og vandtilslutning skal planlægges til mindst mulig gene for jeres naboer.

Indebærer dette opgravning af vej, som skal søges undgået, kræves der fuld vibrering af opfyld til samme bæreevne som før opgravning.

Installationsarbejdet skal udføres af vvsinstallatør iht fremlejekontrakt. Der skal dokumenteres tæthed inden tildækning.

Alle udgifter i forbindelse med indlæggelse af vand afholdes af den pågældende havelejer incl vandur som skal købes af foreningen.

Såfremt vejen ikke er tilstrækkelig retableret eller der skal graves op pga utæthed påhviler dette havelejeren. Sker dette ikke i tilstrækkeligt omfang sætter bestyrelsen arbejdet i gang på havelejerens regning.

Arbejdet skal annonceres ved opslag senest 10 dage før der evt. afspærres vej eller der kortvarigt lukkes for vand.

 

 

  1. april 2023 - Bestyrelsen for Finmarken


Fremlejekontraktens krav om vand i haverne senest 2025 er iflg. Kolding Kommune bortfaldet.