Seneste nyt
Haveforeningen Finmarken

SENESTE NYT


Her på siden kan man finde alt det sidste nye som sker ved Finmarken.

FORSLAG


1.Bestyrelsen. Aflæsning af vandmålere står de medlemmer, der har vand i haven, selv for. Vand
selvaflæses årligt i perioden 1 til 15 januar.
Afmålings tallene indberettes, umiddelbart efter aflæsningen, senest 20 januar, til kasseren
skriftligt.
Bestyrelsen er pålagt ar afholde uanmeldt tilfældig kontrol aflæsning af vandmålere efter behov.
Ved manglende aflæsning pålægges havelejer et gebyr der svarer til beløbet for de der ikke har
vand i haverne.


2. Bestyrelsen pålægges at få lavet en bestyrelsesansvarsforsikring.


3.Fremover skal der mindst være to af medlemmerne i bestyrelsen der er kvinder. Eller minimum
2 af hvert køn i bestyrelsen


4.Trampoliner i haver forbydes med mindre de er forsvarligt forankrede i jorden. Minimum 4 anker
punkter. Forøver trampolinerne på nogen måde skade er den enkelte havelejer erstatningsansvarlig


5.Bestyrelsen kan ikke tage beslutninger om indkøb eller betalinger for renovationer eller andet der koster
mere end 20000 kr. med mindre det er besluttet på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Undtaget er de faste udgifter såsom betalinger i forbindelse med haveleje, vandafgifter


6. have 70. Lejere med egen p plads skal betale ekstra til foreningens vedligeholdelse af stierne. Dette fordi
kørslen påvirker stierne mere end det de er beregnet til.
Beløbet bestemmes efter behov af generalforsamlingen. Et startbeløb foreslås til 200.-kr. pr år.


7.Bestyrelsen.Kravet til at der skal være indlagt vand i den enkelte have fra 2025 slettes. Det er ikke et
kommunalt krav mere.Dermed ikke være sagt det ikke kan fremkomme igen. Kommunen har frafaldet
kravet men pålægger os atspare på vandforbruget.
I stedet repareres vandledningerne efter behov med en hel streng pr vej med brud og der afsættes så hver
enkelt have kan tilsluttes. Ved etableringen af første streng etableres hovedledningen. Som går fra p
pladsen og over til have 10 og 11. Betaling ved tilslutningen ved den enkelte have står havelejer selv for.
8.have 136.foreningen aftaler med en entreprenør om at reparere og udjævne vores veje, når vejrforholdene
er til det. De er nu så medtagne af den megen, regn at vi ikke selv gå og lappe med skovl og trillebør mere.

DAGRENOVATION

Dagrenovation må altså ikke kommes i affaldsstativerne i kolonihave områderne.
Heller ikke i stativerne ved have 8. Og det må under ingen omstændigheder smides i samletanken i have 8.

Alt jeres dag affald skal hjembringes.

Samletanken er kun til fækalier (på dansk Lort) og urin. IKKE BLEER. Alternativ bliver der sat lås på, tanken, og der kan kun tømmes toilet under opsyn. I perioder sætter vi, evt,. kamera op ved tanken.

Klunseting og genbrugsting må ikke stilles på pladsen men kan slås op på den lille info tavle og her på siden


HAVE 8

Dem der har købt en nøgle til have 8 skal benytte samme nøgle for at åbne til toilettet.

Bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmøde afholdes 2 tirsdag i måneden kl. 1900 de der har noget de vil tale med bestyrelsen om kan så møde op mellem kl. 1830 og 1900.
Møderne afholdes kun April til og med Oktober.Juli afholdes ikke.
Her stod at man kunne sende mail og få svar. Beklager den mulighed er der ikke for lige pludselig skrev næsten alle også nogle der ikke have mail. Så mød op den tirsdag der er mulighed for det. Skal jeg besvare med mail vil det alligevel tage op til en måned med besvarelser. Efter den mængde der er kommet ind.
Man kan naturligvis også træffe os i haven, dog ikke weekender, men husk en lukket låge betyder at man ikke har tid eller er optaget af andre gøremål.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes