Hjem

Velkommen til Finmarken


Følg endelig med på Facebook gruppen "HF Finmarken og Støtteforeningen Finmarken."LÆS  VIGTIGT


Der indkaldes til generalforsamling den 24. februar 2024:

Link til indkaldelse:

Link til rev fremlejekontrakt:

Link til rev vedtægter:Foreningen har fået mobilepay. Nummeret er 347867KONTAKT

Ved kontakt til formanden bedes i fortrinsvis anvende mail eller sms hvorefter i vil blive kontaktet.

Det er ikke 24/7 job at være formand.Havevandring

Næste havevandring er 26. juni. Er der bemærkninger til enkelte havelejere vil der blive tilsendt besked direkte.

 

Arbejdsdag.

Næste fælles arbejdsdag er 29. juni.


Pasning af vej

Husk at alle havelejere har pligt til at foretage løbende lugning af vejareal foran egen have.

Adresser mm.

Dem som ikke har mailadresse skal huske, at man i henhold til vores lejebetingelser, skal have opsat postkasse ved sit havelod.

Fremover vil porto for postfremsendelse blive tillagt afregning for haveloddet, såfremt man ikke har en tilgængelig postkasse.


Haver der ikke har opsat havenummer ved haveindgangen, skal huske at få det gjort.


Vedtægter og lejebetingelser

Som vedtaget på generalforsamling 2024 er nu godkendt af Kolding Kommune med ganske få justeringer. Indsat på hjemmeside.
RENOVATION.


Husk nu at overholde sorteringen.


Grønne plastposer, 2 ruller pr år kan afhentes i fælleshuset. Pap, møbler og andet storskrald, samt haveaffald skal man selv skaffe væk.


HAVEVANDRING


Her kan du se hvad der skal vedligeholdes når man har en kolonihave i vores forening.

Man kan ligeledes følge med når der er blevet gået havevandring, hvilke haver der har ting der skal rettes til.


DET HER KAN GODT GØRES MEGET BEDRE, KOM NU FOLKENS, LAD OS HAVE EN DEJLIG HAVE, UDEN UKRUDT.


MERE INFO

RENOVENING AF FÆLLESHAVE 8


Renoveringen af huset står stille. Det manglende fremmøde bliver taget op på generalforsamlingen. Det at så mange stemte for at vi selv skulle stå for renoveringen, er det samme som at man møder op og gør en indsats.


Det har aldrig været meningen at det var bestyrelsen alene der skulle stå for denne renovering.
Et stort flertal stemte for at vi selv skulle renovere huset.
Bestyrelsen forventer naturligvis at dette så også følges op af de folk som møder frem og tager en tørn med renoveringen.


Information finder du på siden under arbejdsdage i bunden. Brug evt. dette link.


MERE INFO

AKTIVITETER I FORENINGEN


Her kommer der løbende aktiviteter op på siden som der bliver afholdt i foreningen i løbet af vores sæson.


MERE INFO