Hjem
____________________Ordinære arbejdsdage.______________________Næste ordinære arbejds dag er ??? i 2020. 
Vi starter klokken 9:00. afslutter senest klokken 15:00

Klokken 12:00 holder vi en let frokost med sandwiches og drikkevarer.

Indkøb til sandwiche laver vi på Lørdag når vi ved hvor mange der er.


_______________Vedligehold af hus nummer 8._____________________
Renoveringen af huset står stille. Det manglende fremmøde bliver taget op på generalforsamlingen. Det at så mange stemte for at vi selv skulle stå for renoverigen, er det samme som at man møder op og gør en indsats.

 

Det har aldrig været meningen at det var bestyrelsen alene der skulle stå for denne renovering.

Et stort flertal stemte for at vi selv skulle renovere huset.

Bestyrelsen forventer naturligvis at dette så også følges op af at folk møder frem og tager en tørn med renoveringen.

Som vedtaget på vores generalforsmalilng har vi startet opgaven med at udskifte vandlednings nettet over de næste 5 år.

Foreløbigt har 1 firma, Vand Schmidt, sagt ja til at byde på opgaven, så der er nogle forhandlinger med dem om opgaven, omfang og gennemførelse.

Det forventes at vi kan starte 1. fase i dette efterår.


Der er lavet et nyt skema for havevandring, se det tomme skema her.

Skemaet referer direkte til den opsumering der er øverst,

så det skulle være nemt at se hvad der er påtalt.


Der er åbenbart stadig tvivl om have afbrændings reglerne i haverne,

så her er et link til reglenrne på kommunens hjemmeside.


https://www.kolding.dk/images/dokumenter/Borger/Miljoe_natur_klima/Afbraending-i-det-fri.pdf