Arbejdsdage

NÆSTE ARBEJDESDAG


19. august 2023

Kl. 9.00 - 15.30ARBEJDSDAGE


Vi har første arbejdsdag lørdag den 22 april 2023.
 

En arbejdsdag er fra 9:00 til 15:30 med en halv times frokost. Foreningen giver frokost.

For at blive godskrevet for en arbejdsdag skal man deltage hele dagen eller dele den op i 2 halve dage af 3 timer.

 

Vi har alle pligt til at deltage i EN arbejdsdag om året

(ellers koster det 300 kr, det er vedtaget på en generalforsamling).


Hvis man af en eller anden grund ikke kan klare en hel dag fra 9.00 - 15.30, så kontakt bestyrelsen og vi finder en løsning.


OPGAVER.:


Flytning affaldscontainere

Skilteoprydning

Vedligeholdelse hus have 8

Lugning mv have 8

Vedligeholdelse veje

Lugning mv fællesarealer

Udbedring vandpost v have 19-20

Dæksel vandbrønd fastmonteres


Huset (3 – 4 personer) henvendelse til Stig

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ordinære arbejdsdage :


En arbejdsdag starter kl. 9.00 og afslutter senest kl 15.30.


Kl 12.00 holder vi en let frokost med sandwiches og drikkevarer til.


Indkøb til sandwich laver vi lørdag når vi ved hvor mange der møder op.

Alle fastsatte arbejdsdage 2023.


22. april

20. maj

17. juni

19. august

23. september

28. oktober


RENOVERING AF FÆLLESHAVE 8


Renoveringen af huset står stille. Det manglende fremmøde bliver taget op på generalforsamlingen. Det at så mange stemte for at vi selv skulle stå for renoveringen, er det samme som at man møder op og gør en indsats.
Det har aldrig været meningen at det var bestyrelsen alene der skulle stå for denne renovering.
Et stort flertal stemte for at vi selv skulle renovere huset.
Bestyrelsen forventer naturligvis at dette så også følges op af de folk som møder frem og tager en tørn med renoveringen.