Hjem

HF Finmarken

Hækkene

 

skal være klippet inden 15 juli og senest 1 november. Men det flotteste resultat får du ved at klippe som skrevet i juli og næste gang i slut august. Så får du den kønneste hæk.

 

Hækkene må ikke være højere end 180 cm som det er opført i hegnsloven. Men husk naboer skal være enige om højde ellers bestemmer bestyrelsen højden.

 

P plads

 

Ved parkering på den store P plads skal der ALTID være muligt at kunne luge eller klippe hæk. Derfor skal der holdes minimum 50 cm fra hækken. samtidigt vil vi indskærpe at de der holder midt på P pladsen kører længere ud mod hækken.

 

VANDING

 

Det er kun tilladt at vande mellem kl. 17 og 10 om formiddagen. Vanding skal altid foregå under opsyn. Vanding for haver med lige numre på lige datoer. Ulige numre på ulige datoer. Vander man uden for disse tidspunkter koster det 350.00 kr.

 

 

 

 

Juli 2016