Hjem

____________________Ordinære arbejdsdage.______________________


Vi har afholdt en arbejds dag...

Der mødte 1 medlem op, som blev registreret for en arbejdsdag.

Desværre var vejret ikke til udendørs arbejde så vi sendte de fremmødte hjem.


Næste ordinære arbejds dag er den 5 Oktober2019. 
Vi starter klokken 9:00. afslutter senest klokken 15:00

Klokken 12:00 holder vi en let frokost med sandwiches og drikkevarer.

Indkøb til sandwiche laver vi på Lørdag når vi ved hvor mange der er.


_______________Vedligehold af hus nummer 8._____________________
Der kom 1, ET medlem, og deltog i hus renoveringen. 

Det har aldrig været meningen at det var bestyrelsen alene der skulle stå for denne renovering. Et stort flertal stemte for at vi selv skulle renovere huset.

Bestyrelsen forventer naturligvis at dette så også følges op af at folk møder frem og tager en tørn med renoveringen.

Indtil nu er der ikke tegn på at der er noget vandspild i vores ledningsnet.

Det er selvfølgelig gode tegn, men vi holder nøje øje med om forbruget eksploderer,

og må så se hvordan det udvikler sig


Der er lavet et nyt skema for havevandring, se det tomme skema her.

Skemaet referer direkte til den opsumering der er øverst,

så det skulle være nemt at se hvad der er påtalt.


Der er åbenbart stadig tvivl om have afbrændings reglerne i haverne,

så her er et link til reglenrne på kommunens hjemmeside.


https://www.kolding.dk/images/dokumenter/Borger/Miljoe_natur_klima/Afbraending-i-det-fri.pdf

Maj 2019