Seneste nyt


Bestyrelsen har beskuttet at opkræve lejen for Hus 8 straks huset bookes.

Det har været nødvendigt, fordi vi 2 gange har haft huset booket, og så dagen før det skulle bruges har man sagt fra, fordi vejret alligevel var fint så man skulle ikke bruge huset alligevel.

Det er absolut ikke i orden, for der kunne være andre der gerne ville booke huset men da det var optaget, kunne vi jo ikke booke det ud til andre.

For at alle nu forstår det, og tager det seriøst, har vi besluttet at lejen skal være betalt før bookingen er officiel, og bruges huset ikke, ja så er lejen tabt, der bliver altså ikke returneret et beløb hvis man aflyser bookingen i sidste øjeblik. 
Hej Alle

Dagrenovation må altså ikke kommes i affaldsstativerne i kolonihave områderne.

Heller ikke i stativerne ved have 8. Og det må under ingen omstændigheder smides i samletanken i have 8.


Alt jeres dag affald skal hjembringes.


Samletanken er kun til fækalier (på dansk Lort) og urin. IKKE BLEER. Alternativ bliver der sat lås på, tanken, og der kan kun tømmes toilet under opsyn. I perioder sætter vi, evt,. kamera op ved tanken.


Klunseting og genbrugsting må ikke stilles på pladsen men kan slås op på den lille info tavle og her på siden

       Have 8

        Dem der har købt en nøgle til have 8 skal benytte samme nøgle for at åbne til toilettet.


        Bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde afholdes 2 tirsdag i måneden kl. 1900 de der har noget de vil tale med bestyrelsen om kan så møde op mellem kl. 1830 og 1900.

Møderne afholdes kun April til og med Oktober.Juli afholdes ikke.

Her stod at man kunne sende mail og få svar. Beklager den mulighed er der ikke for lige pludselig skrev næsten alle også nogle der ikke have mail. Så mød op den tirsdag der er mulighed for det.  Skal jeg besvare med mail vil det alligevel tage op til en måned med besvarelser. Efter den mængde der er kommet ind.

Man kan naturligvis også træffe os i haven, dog ikke weekender,  men husk en lukket låge betyder at man ikke   har tid eller er optaget af andre gøremål.


For en god ordens skyld. De nye regler for havevandring har været det der udløste mailstormen. Læs det nu engang til, det er, siger dem jeg taler med, nemt at forstå.


Eller måske skulle man være mødt op til det møde der var oplyst om hvordan vi ville diskutere haveregler.
Kolonihaveforeningen Finmarken

TOILETTER

Som den eneste kolonihaveforening  i Kolding kommune er der i foreningen Finmarken blevet lovligt at etablere rigtige toilet med skyl i godkendte samletanke. I den forbindelse er det naturligvis også lovligt at etablere vand i huset. Det er kun samletank der er tilladte. Det betyder at al vand fra toiletskyl og håndvask skal ledes i tanken og samles der.

For at etablere tanken skal man have en tilladelse fra bestyrelsen, godkender de etableringen sender de videre til forvaltningen. Når man får tilladelsen derfra kan man lade den autoriserede kloakmester gå i gang med at etablere tanken. Når han er færdig skal der igen, fra ham, fremsendes dokumentation på specifikationer til kommunen. Slut.Meget omstændigt. I andre kommuner er der en generel tilladelse til etablering hvor kun kloakmester skal indsende dokumentation på at han har etableret anlægget efter gældende regler.

Al etablering er for den enkeltes egen regning og hvis der under etableringen af vand gøres skade på foreningens eller andre lejeres rør eller ejendom er det på den enkelte bygherres regning.

Man kontakter selv en autoriseret kloakmester som kan etablere eller godkende etableringen af tank. Priserne er stærkt svingende. Ved rundsending af 3 enslydende etableringsønsker som opfyldte kommunens krav var der tilbud, For det samme, og hvor tanken var på 3000 L, 18300. her garanterede kloakmester prisen inkl. moms fordi de stort set kun lavede den slags over hele landet. Mens dyreste var 64000 kr. hvortil der kunne komme evt. merudgifter.


Og inden spørgsmålet kommer. Nej der bliver ikke tilladt at etablere offentligt strøm i kolonihaverne. Det må klares med solceller.