Salg haver


Nye haver til salg er den første uge forbeholdt dem fra ventelisten.

Dem der er på ventelisten skal selv søge haver på vores salgsliste.

Reagerer de ikke i den første uge kan der sælges til andre.

Husk ny køber SKAL godkendes inden salg.

Godkendelse foregår ved at kontakte en fra bestyrelsen.


Ønsker man optagelse på haver til salg siden sendes ordlyd på opslaget til webmaster@finmarken.dk