Salg haver


Nye haver til salg er den første uge forbeholdt dem fra ventelisten. Reagerer de ikke i den første uge kan der sælges til andre.

Husk de SKAL godkendes inden salg. Godkendelse foregår ved formanden.

Ønsker man optagelse på haver til salg siden sendes ordlyd på opslaget til webmaster@finmarken.dk
September 2018